Swiss Contribution

PROJEKT “WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PAWEŁ CZARNOPIŃSKI “CZARNOPIŃSKI”
POPRZEZ ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH, INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ ORAZ UNOWOCZEŚNIENIE PARKU TECHNOLOGICZNEGO”
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI
CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 14 955,99CHF.